خبر آغاز به کار رسانه افق ایران:

مهمترین ابزار برای رسیدن به دمکراسی و جنگ با یک نظام مستبد و دیکتاتوری، رسانه ای مستقل و آزاد است تا به کمک آن بتوان به مبارزان و آزادی خواهان داخل کشور اطلاع رسانی کرد و با آنها ارتباط برقرار نمود.

چنین رسانه ای می تواند زمینه را برای گذار بدون خشونت از رژیم دیکتاتوری به نظامی مردم سالار، فراهم نماید. از این رو است که دفتر سیاسی شاهزاده رضا پهلوی، اقدام به راه اندازی شبکه تلویزیونی «افق ایران» نموده است.

این رسانه کار خود را از بیست و چهارم آبان ماه، برابر با پانزدهم نوامبر سال جاری، آغاز خواهد کرد

Comments are closed.