برنامه های رسانه افق ایران، هر شب بین ساعت هشت تا ده شب به وقت تهران، آز شبکه اندیشه پخش می شود.

ویدیویی زیر، پخش زنده شبکه تلویزیون اندیشه است.