زمان انتخاب – رواج یهودستیزی در جهان امروز

Nov 3, 2016 525

زمان انتخاب – رواج یهودستیزی در جهان امروز در این برنامه مهدی آقازمانی به رواج ستیز با یهودیان بالاخص در ایران می پردازد. مهمان برنامه: منشه امیر، تحلیلگر سیاسی زمان انتخاب – رواج یهودستیزی در جهان امروز ...