کیوان صمیمى از زندان آزاد شد

May 17, 2015 417

کیوان صمیمى، مدیرمسئول نشریه توقیف شده “نامه” و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که از شش سال پیش در زندان به‌سر می‌برد با پایان مدت محکومیت‌اش از زندان آزاد شد. صمیمی یک روز پس از انتخابات ...