خورشید- قسمت دوم ورزش زنان- وقوع انقلاب اسلامى و تغيير و تحولات در ورزش

دسامبر 14, 2015 665

وقوع انقلاب اسلامی و تغییر و تحولات در ورزش نادر جهانبانی آخرین رییس سازمان تربیت بدنی در دوران حکومت محمدرضا شاه بود. سپهبد نادر جهانبانی فرزند امان اله جهانبانی بود. آن ها تنها پدر و پسر در ...