هيات آژانس بين المللی انرژی اتمی وارد تهران شد

Mar 9, 2015 463

در راستای مرحله سوم همکاری ها بين ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی بامداد روز دوشنبه ۱۸ اسفند يک هيات بلندپايه اين آژانس وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، اين هيات به رياست ...