زمان انتخاب: موضع شورای ملی ایران در خصوص بحران خاورمیانه و تنش بین ایران و عربستان

Jan 24, 2016 782

زمان انتخاب: موضع شورای ملی ایران در خصوص بحران خاورمیانه و تنش بین ایران و عربستان مهمان: رضاپیرزاده عضو دفتر سیاسی شورای مای ایران – پاریس توضیح: اتفاقات تنش آفرین در هفته‌های گذشته منطقه خاورمیانه را بیش ...

برنامه هفدهم شورای ملی ایران در رسانه افق ایران- ، مصاحبه با هموندان دفتر سیاسی

Apr 26, 2015 1286

برنامه هفدهم شورای ملی ایران در رسانه افق ایران- ، مصاحبه با هموندان دفتر سیاسی در این برنامه با دو کارشناس (دکتر امیر ایرائی و رضا پیرزاده)  در رابطه با نامه سرگشاده شاهزاده رضا پهلوی ریاست شورای ...