نیمه پنهان – برنامه سیزدهم

Feb 23, 2015 712

نیمه پنهان- سیستان و بلوچستان گمشده در غبار فقر مهمان آقای عبدالستار دوشکی پژوهشگر و فعال مدنی نیمه پنهان – برنامه سیزدهم from افق ایران on Vimeo. ...