خورشید – جهان نارنجی

Dec 2, 2016 604

خورشید – جهان نارنجی جهان نارنجی: روز جهانی منع خشونت علیه زنان در حالی که مطابق آمار جهانی شمار قابل توجه‌ای از زنان در گوشه و کنار جهان هنوز اشکال گوناگون خشونت را تجربه می‌کنند و تلاش‌ها ...