زمان انتخاب – خشونت علیه زنان و قانون مدنی

دسامبر 8, 2016 255

زمان انتخاب – خشونت علیه زنان و قانون مدنی در این برنامه مهدی آقازمانی به گفتگو درباره تأثیر قوانین مدنی ایران برحقوق زنان در جامعه می پردازد. میهمان برنامه: آزاده شیرازی، حقوقدان ...

زمان انتخاب – ابعاد خشونت علیه زنان در ایران

نوامبر 30, 2016 230

زمان انتخاب – ابعاد خشونت علیه زنان در ایران میهمان برنامه : مسیح علی نژاد ؛ روزنامه نگار در این برنامه مهدی آقازمانی به همراه میهمان برنامه به ابعاد خشونت علیه زنان در ایران می پردازند. ...

نوامبر 15, 2016 339

زمان انتخاب – رئیس جمهوری جدید آمریکا و روابط با ایران میهمانان حسین خرم مشاورکمپین ریاست جمهوری منتخب ترامپ رضا پیرزاده هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران در این برنامه مهدی آقازمانی به همراه میهمانان برنامه به ...

زمان انتخاب – درسهایی از زندگی طاهره قرة العین

نوامبر 14, 2016 669

زمان انتخاب – درسهایی از زندگی طاهره قرة العین در این برنامه مهدی آقازمانی به بهانه انتشار کتاب «نقطه جذبیه» به گفتگو درباره طاهره و تأثیر او بر ایرانیان به خصوص زنان می پردازد. مهمان برنامه: پرویز ...

زمان انتخاب – آمریکا در آستانه انتخاب بزرگ

نوامبر 7, 2016 255

زمان انتخاب – آمریکا در آستانه انتخاب بزرگ کارشناس برنامه : احمد رضا بهارلو در این برنامه مهدی آقازمانی به همراه  احمد رضا بهارلو به وضعیت  آمریکا در آستانه انتخاب بزرگ می پردازد. ...

زمان انتخاب – رواج یهودستیزی در جهان امروز

نوامبر 3, 2016 354

زمان انتخاب – رواج یهودستیزی در جهان امروز در این برنامه مهدی آقازمانی به رواج ستیز با یهودیان بالاخص در ایران می پردازد. مهمان برنامه: منشه امیر، تحلیلگر سیاسی زمان انتخاب – رواج یهودستیزی در جهان امروز ...