خورشید – سرطان پستان قسمت سوم- مراحل پس از درمان

Jan 15, 2016 1116

خورشید – سرطان پستان قسمت سوم- مراحل پس از درمان کارشناس برنامه: دکتر نادر جوادی – متخصص درمان بیماریهای سرطان و خون میهمان برنامه: فرگام نینوایی خورشید – سرطان پستان قسمت سوم- مراحل پس از درمان from ...

خورشید – اجازه بی اجازه

Oct 31, 2015 883

برنامه «خورشيد»، نخستین برنامه ایست که درباره زنان به روشنگری و آکاهی رسانی خواهد پرداخت کارشناس و میهمان برنامه دکتر نهضت فرنودی – روانشناس ________________ موضوع برنامه اول قوانين بسياری در کشور ما وجود دارد که تا ...