خورشید- قسمت دوم ورزش زنان- وقوع انقلاب اسلامى و تغيير و تحولات در ورزش

دسامبر 14, 2015 652

وقوع انقلاب اسلامی و تغییر و تحولات در ورزش نادر جهانبانی آخرین رییس سازمان تربیت بدنی در دوران حکومت محمدرضا شاه بود. سپهبد نادر جهانبانی فرزند امان اله جهانبانی بود. آن ها تنها پدر و پسر در ...

خورشید- موضوع: پوشش اجباری قسمت سوم

نوامبر 18, 2015 713

کارشناس برنامه بانو مهشید پگاهی -فعال حقوق زنان کشف حجاب در حکومت جمهوری اسلامی طبق قانون نانوشته ای٬ که البته بارها به طور شفاهی بر آن تاکید شده٬ کشف حجاب جرمی سیاسی و امنیتی تلقی می شود ...

خورشید- موضوع: پوشش اجباری قسمت اول

نوامبر 11, 2015 532

زمان پخش ۱۱ نوامبر ۲۰۱۵ این روزها خبر کشف حجاب دو بازیگر ایرانی٬ سوژه رسانه هاست و موافقان و مخالفان آزادی پوشش زنان مشغول بحث و جدل. اما این نخستین بار نیست که زنی ایرانی کشف حجاب ...