سپید و سیاه – هشتم شهریور ۱۳۹۵

Aug 29, 2016 470

• 1395 تفت، 1311 تهران • وزیر اطلاعات و سخنانی لبالب از لب • گشت ارشاد و پلیس فرانسه، هر گردی گردو نیست • جلوه ای دیگر از ظاهرسازی و عوام فریبی • پارکهای تهران برج می ...

سپید و سیاه – دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

May 30, 2016 661

• بیلبوردهای ضد فرهنگی شهرداری تهران • در آینده تکرار نکنیم، این بار که گذشت • شلاق کینه دیکتاتور بر تن دانشجویان قزوینی • رد پینه و رد شلاق بر کف دست و گرده کارگر • وزیر ...

نیمه پنهان- دخالت نظامیان در اقتصاد – سپاه قدس

Oct 27, 2015 1063

موضوع : دخالت نظامیان در اقتصاد – سپاه قدس میهمان : دکتر امیر حسن مهدی ایرایی توضیح : در مجموعه «نیمه پنهان» مدتی است به ابعاد دخالت نظامیان در اقتصاد ایران و فساد گسترده عالی ترین فرماندهان ...