آبانگان ۸۸

Nov 14, 2016 556

آبانگان ۸۸ گفتگو با دکتر جی فامیلیاتی، همکار ناسا و استاد دانشگاه کالیفورنیا در ارواین در ارتباط با نقشه‌های آب‌های سطحی و زیرزمینی ناسا و ماهواره ...

آبانگان۸۶

Nov 8, 2016 463

آبانگان۸۶ بخش دوم گفتگو با دکتر حسین لاجوردی و گفتگو با دکتر تورج دریایی در باره مفهوم و تاریخچه آبانگان ...

آبانگان ۸۵

Nov 4, 2016 356

آبانگان ۸۵ گفتگو با احمد رافت، روزنامه‌نگار و بخش نخست گفتگو با دکتر حسین لاجوردی، جامعه‌شناس مقیم فرانسه ...

آبانگان ۶۳- آثار مخرب سد شفارود برای محیط زیست

Aug 15, 2016 368

آبانگان ۶۳- آثار مخرب سد شفارود برای محیط زیست نگاهی به کشته شدن سه نفر در درگیری بر سر آب، مشکلات سد شفارود برای محیط زیست و … آبانگان ۶۳- آثار مخرب سد شفارود برای محیط زیست ...