هنر و مقاومت – هنر در نزد مردم شمال ایران

ژانویه 12, 2016 631

هنرو مقاومت برنامه ای از پرویز کاردان نگاهی است به مقاومت امروز ایرانیان در مقابل حکومت خودکامه جمهوری اسلامی در این برنامه کوشش جوانان برای آزادی در ایران نشان داده میشود… هنر و مقاومت- اشعار عالی مقام ...

هنر و مقاومت سوم دیماه ۹۴

دسامبر 24, 2015 698

هنرو مقاومت برنامه ای از پرویز کاردان نگاهی است به مقاومت امروز ایرانیان در مقابل حکومت خودکامه جمهوری اسلامی در این برنامه کوشش جوانان برای آزادی در ایران نشان داده میشود… هنر و مقاومت سوم دیماه ۹۴ ...

هنر و مقاومت پنجم آذر ۱۳۹۴

نوامبر 26, 2015 691

هنرو مقاومت برنامه ای از پرویز کاردان نگاهی است به مقاومت امروز ایرانیان در مقابل حکومت خودکامه جمهوری اسلامی در این برنامه کوشش جوانان برای آزادی در ایران نشان داده میشود… هنر و مقاومت پنجم آذر ۱۳۹۴ ...

هنر و مقاومت با پرویز کاردان – هفتم آبان ۱۳۹۴

اکتبر 29, 2015 611

هنر و مقاومت نگاهی است به مقاومت امروزه مردم ایران در مقابل دیکتاتوری مذهبی با استفاده از هنرموسیقی .فیلم. کاریکاتور و … هنر و مقاومت با پرویز کاردان – هفتم آبان ۱۳۹۴ from Ofogh Iran on Vimeo. ...