هنر و مقاومت – هنر در نزد مردم شمال ایران

Jan 12, 2016 681

هنرو مقاومت برنامه ای از پرویز کاردان نگاهی است به مقاومت امروز ایرانیان در مقابل حکومت خودکامه جمهوری اسلامی در این برنامه کوشش جوانان برای آزادی در ایران نشان داده میشود… هنر و مقاومت- اشعار عالی مقام ...

هنر و مقاومت سوم دیماه ۹۴

Dec 24, 2015 730

هنرو مقاومت برنامه ای از پرویز کاردان نگاهی است به مقاومت امروز ایرانیان در مقابل حکومت خودکامه جمهوری اسلامی در این برنامه کوشش جوانان برای آزادی در ایران نشان داده میشود… هنر و مقاومت سوم دیماه ۹۴ ...

هنر و مقاومت پنجم آذر ۱۳۹۴

Nov 26, 2015 729

هنرو مقاومت برنامه ای از پرویز کاردان نگاهی است به مقاومت امروز ایرانیان در مقابل حکومت خودکامه جمهوری اسلامی در این برنامه کوشش جوانان برای آزادی در ایران نشان داده میشود… هنر و مقاومت پنجم آذر ۱۳۹۴ ...

هنر و مقاومت با پرویز کاردان – هفتم آبان ۱۳۹۴

Oct 29, 2015 657

هنر و مقاومت نگاهی است به مقاومت امروزه مردم ایران در مقابل دیکتاتوری مذهبی با استفاده از هنرموسیقی .فیلم. کاریکاتور و … هنر و مقاومت با پرویز کاردان – هفتم آبان ۱۳۹۴ from Ofogh Iran on Vimeo. ...