زیر تیغ سانسور- تشکل های سری و یهودیان مخفی

Dec 13, 2016 659

زیر تیغ سانسور- تشکل های سری و یهودیان مخفی این برنامه به وضعیت یهودیان در ایران وانتساب اتهامات مختلف به آنان مانند عضویت در فراماسونریها و تشکلهای مخفی می پردازد. کارشناس برنامه: بیژن خلیلی، مدیر و مؤسس ...

زیر تیغ سانسور – تبارشناسی به سبک مهدی خزعلی

Nov 29, 2016 691

زیر تیغ سانسور – تبارشناسی به سبک مهدی خزعلی در این برنامه به بهانه مصاحبه مهدی خزعلی، وضعیت اقلیتها در ایران و تبعیض علیه آنها را بررسی می شود. کارشناس برنامه: بیژن خلیلی، مدیر و مؤسس شرکت ...

زیر تیغ سانسور – انتخابات در ایران و آمریکا

Nov 15, 2016 559

زیر تیغ سانسور – انتخابات در ایران و آمریکا در این برنامه به مقایسه انتخابات ریاست جمهوری در ایران و آمریکا پرداخته می شوند. کارشناس برنامه: بیژن خلیلی، مدیر و مؤسس شرکت کتاب ...

زیر تیغ سانسور – مقابله با سانسور

Oct 18, 2016 623

زیر تیغ سانسور – مقابله با سانسور این برنامه به بحث درباره نقش ایرانیان ساکن آمریکا بالاخص انتشارات شرکت کتاب در مقابله با سانسور می پردازد. کارشناس برنامه: بیژن خلیلی، مدیر و مؤسس شرکت کتاب زیر تیغ ...

زیر تیغ سانسور – نگاه بدون سانسور به شیمعون پرز

Oct 5, 2016 612

این برنامه به مناسبت درگذشت شیمعون پرز به زندگی او نگاهی اجمالی دارد. کارشناس برنامه: بیژن خلیلی، مدیر و مؤسس شرکت کتاب زیر تیغ سانسور – نگاه بدون سانسور به شیمعون پرز from ofoghiran2 on Vimeo. ...

زیر تیغ سانسور – سانسورعلیه اپوزیسیون

Oct 1, 2016 579

زیر تیغ سانسور – سانسورعلیه اپوزیسیون این برنامه زیر تیغ سانسور به جریانهای اپوزیسیون و سانسور آنها می پردازد. کارشناس برنامه: بیژن خلیلی، مدیر و مؤسس شرکت کتاب زیر تیغ سانسور – سانسورعلیه اپوزیسیون from ofoghiran2 on ...

زیر تیغ سانسور- ۱۱ سپتامبر

Sep 21, 2016 565

زیر تیغ سانسور- ۱۱ سپتامبر در این برنامه مهدی آقازمانی به بازبینی وقایع یازدهم سپتامبر پرداخته است. کارشناس برنامه: بیژن خلیلی زیر تیغ سانسور- ۱۱ سپتامبر from ofoghiran2 on Vimeo. ...

زیر تیغ سانسور- سانسور شرکای قدرت در حکومت ایران

Aug 17, 2016 679

زیر تیغ سانسور- سانسور شرکای قدرت در حکومت ایران در این برنامه مهدی آقازمانی به بررسی سانسور افراد داخل حکومت توسط خود رژیم جمهوری اسلامی می پردازد. کارشناس برنامه: بیژن خلیلی زیر تیغ سانسور- سانسور شرکای قدرت ...