زمان انتخاب – جامعه ایرانیان تورنتو

آگوست 15, 2017 156

در این برنامه مهدی آقازمانی به وضعیت جامعه ایرانیان در تورنتوی کانادا می پردازد. مهمان برنامه: رضا بنایی، کنشگر سیاسی و بنیانگذارنهاد عدالت ۸۸ ...

زمان انتخاب – تحولات اخیر

آگوست 1, 2017 135

در این برنامه مهدی آقازمانی به بررسی روابط ایران، اسراییل و آمریکا و بروز تنش در خاورمیانه می پردازد. مهمان برنامه: منشه امیر، تحلیلگر سیاسی ...