زمان انتخاب – حبیب القانیان، نماد دوستی بین دو ملت

سپتامبر 19, 2017 298

در این برنامه مهدی آقازمانی به مناسبت بزرگداشت حبیب القانیان توسط فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی، به زندگی و خدمات وی می پردازد. مهمانان برنامه: سوسن عزیززاده، رئیس فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی منشه امیر، تحلیلگر سیاسی ...

زمان انتخاب- توانمندسازی زنان ایران

سپتامبر 7, 2017 235

در این برنامه مهدی آقازمانی به وضعیت اجتماعی و فرهنگی زنان در ایران می پردازد. مهمان برنامه: مارال یازرلو، کوشنده اجتماعی و فرهنگی ...