زمان انتخاب – نگاهی به برنامه امسال عدالت ۸۸

اکتبر 2, 2017 61

در این برنامه مهدی آقازمانی به برگزاری مراسم چهارمین سالگرد همبستگی با زندانیان سیاسی توسط کارزار عدالت ۸۸ در تورنتو می پردازد. مهمانان برنامه: رضا بنایی، کنشگر سیاسی خاطره معینی، کنشگر سیاسی ...

زمان انتخاب – حبیب القانیان، نماد دوستی بین دو ملت

سپتامبر 19, 2017 96

در این برنامه مهدی آقازمانی به مناسبت بزرگداشت حبیب القانیان توسط فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی، به زندگی و خدمات وی می پردازد. مهمانان برنامه: سوسن عزیززاده، رئیس فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی منشه امیر، تحلیلگر سیاسی ...