زمان انتخاب – جایزه نوبل و حواشی آن

اکتبر 10, 2017 204

در این برنامه مهدی آقازمانی به اهدای جایزه نوبل و حواشی مربوط به آن می پردازد. مهمان برنامه: بیژن خلیلی، مدیر و مؤسس شرکت کتاب ...