زمان انتخاب – تحولات اخیر سیاسی در خاورمیانه

اکتبر 24, 2017 311

در این برنامه مهدی آقازمانی به تحولات اخیر در خاورمیانه نگاهی دوباره می اندازد. مهمانان برنامه: نازیلا گلستان، هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران فرزام کرباسی، کنشگر سیاسی ...