با شما از خانه، برنامه هفتم

Feb 25, 2015 801

با شما از خانه، برنامه هفتم موضوعات: آذربایجان-جزیره کیش – مازندران با شما از خانه، برنامه هفتم from افق ایران on Vimeo. ...

با شما از خانه، برنامه پنجم

Feb 4, 2015 798

تاریخ پخش: چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ تهران با شما از خانه، برنامه پنجم موضوع: لرستان- خوزستان-تهران با شما از خانه، برنامه پنجم from افق ایران on Vimeo. ...

با شما از خانه (ایرانگردی)، برنامه دوم

Dec 24, 2014 874

رسانه افق ایران، برنامه با شما از خانه (ایرانگردی) روز بیست و چهارم دسامبر 2014 رسانه افق ایران، برنامه با شما از خانه (ایرانگردی) روز بیست و چهارم دسامبر 2014 from افق ایران on Vimeo. ...

افتتاحیه برنامه های افق ایران

Nov 16, 2014 955

برنامه افتتاحیه رسانه افق ایران و معرفی برنامه ها الهام ستاکی و مهدی اقازمانی، به معرفی رسانه ایران می پردازند. زمان پخش برنامه، پانزدهم ماه نوامبر 2014 ...