دانش نوین – تصورات ذهنی و درونی

Aug 29, 2017 412

دانش نوین – روانشناسی از دیدگاه علم، برنامه ای است به میزبانی دکتر مهرنگ خزاعی روانشناس بالینی که هدفش گسترش علم روانشناسی, بررسی تئوری دانشمندان و تحقیقات جدید در مورد درمان اختلالات روحی و روانی است. موضوع ...

زمان انتخاب – فساد در ورزش ایران

Aug 25, 2017 499

میهمان برنامه امیرحسین برادران – کارشناس فوتبال و مفسر ورزشی در این برنامه مهدی آقازمانی به فساد در ورزش ایران می پردازد. ...

دانش نوین – اختلال دو قطبی شیدایی و افسردگی

Aug 21, 2017 511

دانش نوین – روانشناسی از دیدگاه علم، برنامه ای است به میزبانی دکتر مهرنگ خزاعی روانشناس بالینی که هدفش گسترش علم روانشناسی, بررسی تئوری دانشمندان و تحقیقات جدید در مورد درمان اختلالات روحی و روانی است. موضوع ...