سپید و سیاه / برنامه سوم

Nov 18, 2014 0 1300

در این برنامه، الهام ستاکی  و دکتر مهدی آقازمانی، از دریچه ای دیگر حوادث روز را بررسی می کنند:   ...

سپید و سیاه، برنامه دوم:

Nov 17, 2014 1182

در این برنامه، الهام ستاکی و مهدی اقازمانی، به حوادث روز جامعه، از دریچه دیگری می نگرند. ...

زمان انتخاب، برنامه اول: با حضور شاهزاده رضا پهلوی-اهداف مجموعه رسانه افق ایران

Nov 16, 2014 14128

رسانه افق ایران، برنامه زمان انتخاب، برنامه شماره یک، اهداف مجموعه رسانه افق ایران در این برنامه، شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با آقای آقازمانی، علت راه اندازی رسانه افق ایران را توضیح می دهند. فایل صوتی ...

افتتاحیه برنامه های افق ایران

Nov 16, 2014 962

برنامه افتتاحیه رسانه افق ایران و معرفی برنامه ها الهام ستاکی و مهدی اقازمانی، به معرفی رسانه ایران می پردازند. زمان پخش برنامه، پانزدهم ماه نوامبر 2014 ...