سپید و سیاه، برنامه دوم:

نوامبر 17, 2014 883

در این برنامه، الهام ستاکی و مهدی اقازمانی، به حوادث روز جامعه، از دریچه دیگری می نگرند. ...

زمان انتخاب، برنامه اول: با حضور شاهزاده رضا پهلوی-اهداف مجموعه رسانه افق ایران

نوامبر 16, 2014 11801

رسانه افق ایران، برنامه زمان انتخاب، برنامه شماره یک، اهداف مجموعه رسانه افق ایران در این برنامه، شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با آقای آقازمانی، علت راه اندازی رسانه افق ایران را توضیح می دهند. فایل صوتی ...

افتتاحیه برنامه های افق ایران

نوامبر 16, 2014 347

برنامه افتتاحیه رسانه افق ایران و معرفی برنامه ها الهام ستاکی و مهدی اقازمانی، به معرفی رسانه ایران می پردازند. زمان پخش برنامه، پانزدهم ماه نوامبر 2014 ...

میزگرد کنشگران

نوامبر 11, 2014 1387

برنامه میزگرد کنشگران، یک برنامه تخصصی است. ...

برنامه شهروند

نوامبر 11, 2014 439

سیاست برنامه شهروند به شرح ذیل است: روشنگری برای شهروندان ایرانی با حقوق مدنی و سیاسی خودشان آآگاهی رسانی درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران ...