زمان انتخاب، برنامه هفتم: حقوق افراد بازداشت شده و زندانیان در قوانین کیفری آینده ایران

ژانویه 10, 2015 506

رسانه افق ایران، برنامه زمان انتخاب، مهمان برنامه: حسین رییسی، حقوق افراد بازداشت شده و زندانیان در قوانین کیفری آینده ایران حقوق افراد بازداشت شده و زندانیان در قوانین کیفری آینده ایران from افق ایران on Vimeo. ...

ویژه برنامه رسانه افق ایران برای آزادی بیان و حکومت قانون به دلیل رویداد تروریستی در پاریس

ژانویه 9, 2015 2075

ویژه برنامه رسانه افق ایران برای آزادی بیان و حکومت قانون به دلیل رویداد تروریستی در پاریس ویژه برنامه آزادی بیان و حکومت قانون، به خاطره اسف انگیز کشتار وحشیانه کارکنان چارلی ابدو-پاریس: ساعت ۸ شب به ...

سپید و سیاه، برنامه چهلم

ژانویه 6, 2015 634

برنامه سپید و سیاه، روز ششم ژانویه 2015 برنامه سپید و سیاه، روز ششم ژانویه 2015 from افق ایران on Vimeo. ...

سپید و سیاه، برنامه سی و نهم

ژانویه 5, 2015 504

برنامه سپید و سیاه، روز پنجم ژانویه 2015 برنامه سپید و سیاه، روز پنجم ژانویه 2015 from افق ایران on Vimeo. ...

سپید و سیاه، برنامه سی و هشتم

ژانویه 4, 2015 530

برنامه سپید و سیاه، روز چهارم ژانویه 2015 برنامه سپید و سیاه، روز چهارم ژانویه 2015 from افق ایران on Vimeo. ...