زمان انتخاب – حبیب القانیان، نماد دوستی بین دو ملت

سپتامبر 19, 2017 48

در این برنامه مهدی آقازمانی به مناسبت بزرگداشت حبیب القانیان توسط فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی، به زندگی و خدمات وی می پردازد. مهمانان برنامه: سوسن عزیززاده، رئیس فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی منشه امیر، تحلیلگر سیاسی ...

دانش نوین – ماده مخدر شیشه

سپتامبر 18, 2017 35

دانش نوین – روانشناسی از دیدگاه علم، برنامه ای است به میزبانی دکتر مهرنگ خزاعی روانشناس بالینی که هدفش گسترش علم روانشناسی, بررسی تئوری دانشمندان و تحقیقات جدید در مورد درمان اختلالات روحی و روانی است. موضوع ...

خورشید – من میتوانم

سپتامبر 8, 2017 71

کارشناسان برنامه دکتر نلی فرنودی – روانشناس دکترمارال یازرلو – کوشنده اجتماعی و فرهنگی شکوفه امین – حقوقدان ...