کارزار آرمانهای ملی – ویژه برنامه انتخابات جمهوری اسلامی -بخش دوم

Feb 26, 2016 863

کارزار آرمانهای ملی – ویژه برنامه انتخابات جمهوری اسلامی -بخش دوم این برنامه با میزبانی آقای مهدی آقازمانی و خانم سحر امانی با حضور میهمانان نیک آهنگ کوثر – دکتر امیرحسین ایرایی – پرویز کاردان – بیژن ...

کارزار آرمان های ملی -برابری حقوق زنان با مردان در تمام عرصه ها

Feb 22, 2016 811

کارزار آرمان های ملی -برابری حقوق زنان با مردان در تمام عرصه ها کارشناسان برنامه بانو فریبا داوودی مهاجر- فعال حقوق زنان وروزنامه نگار دکتر فرخ دیلمی مشاور کمیسیون گذار شورای ملی ایران …………. نقض سازمان یافته ...

کارزار آرمان های ملی – سیاست خارجی مسالمت آمیز و عادلانه

Feb 21, 2016 801

کارزار آرمان های ملی – سیاست خارجی مسالمت آمیز و عادلانه کارشناسان برنامه یک) حسن داعی تحلیلگر سیاسی و تحلیلگر مسائل بین المللی دو) رضا پیرزاده، هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران موضوع: پیگیری سیاست خارجی مسالمت ...

کارزار آرمان های ملی ایران- آرمان های ملی در ارتباط با محیط زیست ایران

Feb 16, 2016 795

حفظ و حراست از محیط زیست ایران کارشناسان برنامه: دکتر کاوه راد، پزشک استاد دانشگاه مسوول کمیسیون بین الملل شورای ملی ایران و نیک آهنگ کوثر، کارشناس و پژوهشگر کارزار آرمان های ملی ایران- آرمان های ملی ...

کارزار آرمانهای ملی ایران-تمرکززدایی قدرت در قانون اساسی جمهوری اسلامی

Feb 15, 2016 821

کارشناسان برنامه دکتر عطا هودشتیان استاد دانشگاه و پژوهش گر علوم اجتماعی نازیلا گلستان از دفتر سیاسی شورای ملی ایران توضیحات: قدرت در ساختار نظام جمهوری اسلامی کاملاً متمرکز و وابسته به نهاد مطلقه ولایت فقیه است. ...

کارزار آرمانهای ملی ایران – آرمان های ملی در ارتباط با ساختار آموزشی

Feb 14, 2016 739

کارشناسان برنامه : عالیجناب دکتر رضا مریدی نماینده پارلمان وزیر امور دانشگاهها ی علمی و وزارت پژوهشههای علمی و نو آوری انتاریو دکتر امیر حسین ایرايی از دفتر سیاسی شورای ملی ایران بند پانزدهم شورای ملی ایران ...