زمان انتخاب- توانمندسازی زنان ایران

سپتامبر 7, 2017 85

در این برنامه مهدی آقازمانی به وضعیت اجتماعی و فرهنگی زنان در ایران می پردازد. مهمان برنامه: مارال یازرلو، کوشنده اجتماعی و فرهنگی ...

برنامه شورای ملی ایران – تغيير رويكرد جهان به رژيم اسلامى در ايران

سپتامبر 5, 2017 338

شاهزاده رضا پهلوى بنيانگذار شوراى ملى ايران در بيانيه اخير خود كه به مناسبت فرارسيدن چهارمين مجمع عمومى اين نهاد مهم اپوزيسيون در جامعه مخالفان جمهورى اسلامى برگزار گرديده است با اشاره به تغيير رويكرد جهان به ...

دانش نوین

سپتامبر 5, 2017 76

دانش نوین – روانشناسی از دیدگاه علم، برنامه ای است به میزبانی دکتر مهرنگ خزاعی روانشناس بالینی که هدفش گسترش علم روانشناسی, بررسی تئوری دانشمندان و تحقیقات جدید در مورد درمان اختلالات روحی و روانی است. ...