شهروند خبرنگار – قسمت سی و دوم

اکتبر 24, 2017 235

شهروند خبرنگار مجموعه ای است از گزارشهایی که هموطنان از ایران برای رسانه افق ایران می فرستند. قسمت سی و دوم ...

زمان انتخاب – تحولات اخیر سیاسی در خاورمیانه

اکتبر 24, 2017 353

در این برنامه مهدی آقازمانی به تحولات اخیر در خاورمیانه نگاهی دوباره می اندازد. مهمانان برنامه: نازیلا گلستان، هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران فرزام کرباسی، کنشگر سیاسی ...

دانش نوین – خرافات

اکتبر 23, 2017 241

دانش نوین: روانشناسی از دیدگاه علم، برنامه ای است به میزبانی دکتر مهرنگ خزاعی روانشناس بالینی که هدفش گسترش علم روانشناسی, بررسی تئوری دانشمندان و تحقیقات جدید در مورد درمان اختلالات روحی و روانی است. موضوع برنامه: ...