زمان انتخاب – نگاهی به برنامه امسال عدالت ۸۸

اکتبر 2, 2017 60

در این برنامه مهدی آقازمانی به برگزاری مراسم چهارمین سالگرد همبستگی با زندانیان سیاسی توسط کارزار عدالت ۸۸ در تورنتو می پردازد. مهمانان برنامه: رضا بنایی، کنشگر سیاسی خاطره معینی، کنشگر سیاسی ...

دانش نوین – اعتماد بنفس

سپتامبر 25, 2017 80

دانش نوین – روانشناسی از دیدگاه علم، برنامه ای است به میزبانی دکتر مهرنگ خزاعی روانشناس بالینی که هدفش گسترش علم روانشناسی, بررسی تئوری دانشمندان و تحقیقات جدید در مورد درمان اختلالات روحی و روانی است. موضوع ...