دانش نوین – دعواهای خانوادگی

آگوست 7, 2017 57

دانش نوین – روانشناسی از دیدگاه علم، برنامه ای است به میزبانی دکتر مهرنگ خزاعی روانشناس بالینی که هدفش گسترش علم روانشناسی, بررسی تئوری دانشمندان و تحقیقات جدید در مورد درمان اختلالات روحی و روانی است. موضوع ...

زمان انتخاب – تحولات اخیر

آگوست 1, 2017 94

در این برنامه مهدی آقازمانی به بررسی روابط ایران، اسراییل و آمریکا و بروز تنش در خاورمیانه می پردازد. مهمان برنامه: منشه امیر، تحلیلگر سیاسی ...

دانش نوین: ارتباط استرس با سرطان

جولای 31, 2017 79

دانش نوین – روانشناسی از دیدگاه علم، برنامه ای است به میزبانی دکتر مهرنگ خزاعی روانشناس بالینی که هدفش گسترش علم روانشناسی, بررسی تئوری دانشمندان و تحقیقات جدید در مورد درمان اختلالات روحی و روانی است. موضوع ...