سپید و سیاه، برنامه سی ام

دسامبر 24, 2014 555

سپید و سیاه روز چهارشنبه بیست و چهارم دسامبر 2014 سپید و سیاه روز چهارشنبه بیست و چهارم دسامبر 2014 from افق ایران on Vimeo. ...

زمان انتخاب، برنامه پنجم: جایگاه آزادی احزاب و تشکل های سیاسی در آینده ایران با حضور آقای علی احساسی

دسامبر 20, 2014 773

Post by ‎افق ایران Ofoghirantv‎. رسانه افق ایران، برنامه زمان انتخاب، با حضور آقای علی احساسی، روز بیستم دسامبر 2014 رسانه افق ایران، برنامه زمان انتخاب، با حضور آقای علی احساسی، روز بیستم دسامبر 2014 from افق ...