افتتاحیه برنامه های افق ایران

نوامبر 16, 2014 347

برنامه افتتاحیه رسانه افق ایران و معرفی برنامه ها الهام ستاکی و مهدی اقازمانی، به معرفی رسانه ایران می پردازند. زمان پخش برنامه، پانزدهم ماه نوامبر 2014 ...

میزگرد کنشگران

نوامبر 11, 2014 1387

برنامه میزگرد کنشگران، یک برنامه تخصصی است. ...

برنامه نیمه پنهان

نوامبر 11, 2014 672

برنامه نیمه پنهان، یک برنامه تخصصی است که به جنایات رژیم جمهوری اسلامی می پردازد.   ...

برنامه شهروند

نوامبر 11, 2014 439

سیاست برنامه شهروند به شرح ذیل است: روشنگری برای شهروندان ایرانی با حقوق مدنی و سیاسی خودشان آآگاهی رسانی درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران ...