Dec 8, 2016 442

آبانگان ۹۴- بخش دوم نگاهی به توماس فریدمن از بحران آب در خاورمیانه ...

آبانگان ۸۸

Nov 14, 2016 748

آبانگان ۸۸ گفتگو با دکتر جی فامیلیاتی، همکار ناسا و استاد دانشگاه کالیفورنیا در ارواین در ارتباط با نقشه‌های آب‌های سطحی و زیرزمینی ناسا و ماهواره ...