آبانگان ۱۱۳

Feb 17, 2017 531

آبانگان ۱۱۳ نگاهی به وضعیت خوزستان، تازه‌ها به روایت كامبیز غفوری و بررسی نشست زمین و اهمیت آبخوان‌ها ...

آبانگان ۱۱۱- دیپلماسی آب

Feb 7, 2017 473

آبانگان ۱۱۱- دیپلماسی آب گفتگو با پروفسور شفیق‌الاسلام، استاد دیپلماسی آب دانشگاه تافتس آمریکا ...

آبانگان ۱۱۰

Feb 6, 2017 444

آبانگان ۱۱۰ نگاهی به فاجعه مدیریتی و محیط زیستی سد گتوند ...

آبانگان -گروه تارانتیست

Jan 2, 2017 430

گفتگو با گروه تارانتیست در مورد آهنگ جدیدشان «ببار بارون» و میزگرد با حضور دکتر کاظم علمداری و مهندس خسرو بندری در ارتباط با توسعه و منابع آب ...