آبانگان ۱۲۱

Mar 17, 2017 389

آبانگان ۱۲۱ بخش دوم گفتگو با ست ام. سیگل، نویسنده آمریکایی در باره مدیریت و حکمرانی آب در اسرائیل ...

آبانگان ۱۲۰

Mar 14, 2017 344

آبانگان ۱۲۰ گفتگو با ست ام سیگل، نویسنده کتاب Let There Be Water’ ...

آبانگان ۱۱۹

Mar 10, 2017 409

آبانگان ۱۱۹ نگاهی به پوشش مشکلات آب کشور از سوی سیمای جمهوری اسلامی ...

آبانگان ۱۱۸

Mar 6, 2017 420

آبانگان ۱۱۸ نگاهی به سرنوشت آبخوان‌های فارس و نشست زمین در این استان، به همراه بررسی حکمرانی آب در اسرائیل و تازه‌های هفته به روایت کامبیز غفوری ...

آبانگان ۱۱۷

Mar 3, 2017 428

بررسی وضعیت تنش آبی و امنیت ایران در واشینگتن، و آثار تغییر اقلیم بر ایران، در تهران ...

آبانگان ۱۱۶

Feb 28, 2017 449

بررسی وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی استان چهار محال و بختیاری و نگاهی به سفر حسن روحانی به خوزستان ...

آبانگان ۱۱۵

Feb 27, 2017 356

آبانگان ۱۱۵ گفتگو با محمد نوری‌زاد و نگاهی به برنامه صفحه ۲ بی‌بی‌سی فارسی در مورد بحران خوزستان ...