آبانگان ۱۳۴

Apr 28, 2017 402

آبانگان ۱۳۴ گفتگو با مهدی خزعلی در باره مشکلات آب و دولت و عدم پاسخگویی نظام. بررسی ادعاهای روحانی در مورد افزایش کشت گندم،. نگاهی به مشکل سد لار و بررسی مجدد فیلم مستند تام فریدمن در ...

آبانگان ۱۳۳

Apr 26, 2017 403

نگاهی به عملکرد دولت روحانی در چهار سال گذشته در حوزه آب. کاندیداهای دیگر چه می‌گویند؟ بخش دوم مستند قنات بلده فردوس ...

ایرانیستاز -Iranistas 2

Apr 25, 2017 501

ایرانیستاز – قسمت دوم گفتگو با دکتر محمود مرادخانی و دکتر مهدی خزسعلی ...

Iranistas 1

Apr 24, 2017 441

Iranistas is a News and Analysis show in both English And Persian We have interviewed Prince Reza Pahlavi on his recent essay and critique, attacking the Islamic Republic of Iran’s Water Management policies. ...

آبانگان ۱۳۱

Apr 21, 2017 463

آبانگان ۱۳۱ گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی در باره مقاله در هافینگتن پست ...

آبانگان ۱۳۰

Apr 19, 2017 366

آبانگان ۱۳۰ نگاهی به فیلم مستند آجی‌چای در باره وضعیت تلخه‌رود آبانگان ۱۳۰ from افق ایران on Vimeo. ...

آبانگان ۱۲۸

Apr 11, 2017 410

آبانگان ۱۲۸ گفتگو با دکتر درویش‌پور و بخش دوم گفتگو با دکتر کاوه احسانی ...

آبانگان ۱۲۴

Mar 27, 2017 428

آبانگان ۱۲۴ روز جهانی آب و نگاهی به مسائل آب ایران در سالی که گذشت و نیم نگاهی به آینده ...