آبانگان۱۴۵

Jun 14, 2017 366

فیلم مستند زلزله خاموش در مورد نشست زمین و آثار مخربش بر ایران ...

آبانگان ۱۴۱

May 24, 2017 340

بخش سوم گفتگو با مهندس کورش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ...

Iranistas May 8, 2017

May 8, 2017 462

Iranistas May 8, 2017 Banafsheh Zand reports on the fate of female athletes in Iran. Latest election news by Nik Kowsar. ...

Iranistas May 3, 2017

May 3, 2017 372

ایرانیستاز گفتگو با دکتر آرام حسامی، بررسی ممنوعیت پرداختن کاندیداها به مسائل نظامی ...

IranistasMay1

May 1, 2017 347

برنامه امروز ایرانیستاز برای پخش در شبکه افق روز دوشنبه. نگاهی به ترور سعید کریمیان، مدیر جم تی‌وی. بررسی تقلب رساله دکترای روحانی، گفتگو با پیتر کهنلو در باره قرارداد بوئینگ و جمهوری اسلامی. ...

ایرانیستاز

Apr 28, 2017 418

ایرانیستاز گفتگو با دکتر مهدی خزعلی و دکتر محمود مرادخانی در بخش انگلیسی، و بررسی خبرهای انتخاباتی در بخش فارسی. نگاهی به فرجام برجام در هر دو بخش. ...