در این برنامه مهدی آقازمانی به بالارفتن روز به روز هزینه های زندگی در ایران می پردازد.

Comments are closed.