در این برنامه مهدی آقازمانی به کابینه دوازدهم دولت حسن روحانی به بهانه تنفیذ او می پردازد.
مهمان برنامه: روح الله زم، روزنامه نگار

Comments are closed.