میهمان برنامه
ایرج مصداقی – نویسنده و از زندانیان سابق حکومت جمهوری اسلامی
آيا دهه شصت دهه جنايتها ، سياه كاريها و پلشتى يك حكومت است ؟ يا چنانچه رهبر ج ا در آخرين مراسم سالگرد مرگ روح الله خمينى مطرح كرد ، دهه مظلوميت است كه به جمهوری اسلامی و حاكمان آن رفته؟
از يك سو دهه شصت دهه ترورها و كشتار است و سوى ديگر دهه اعدامها و طنابهاى دار ، مردم بسيارى در ايران در طول اين دهه قربانى شدند و چرائى بسيارى از اين قربانى شدنها را ميتوان در عدم روادارى سياسى رهبران جمهوری اسلامی در فرداى پيروزى در انقلاب ٥٧ خورشيدى يافت

Comments are closed.