در این برنامه مهدی آقازمانی می پردازد به تئوری ولایت فقیه و اینکه آیا حکومت باید خدمتگزار مردم باشد یا بالعکس .
مهمان برنامه: مهدی جلالی تهرانی، کارشناس امنیت بین الملل

Comments are closed.