در این برنامه به بهانه اکران فیلم جدید بهای آزادی، مهدی آقازمانی گفتگویی با مری آپیک دارد.
مهمان برنامه: مری آپیک، بازیگر و کارگردان

Comments are closed.