در این برنامه مهدی آقازمانی نگاهی دارد به حمله گروه داعش در تهران.
مهمان برنامه: مهدی جلالی تهرانی، کارشناس امنیت بین الملل

Comments are closed.