مهدی آقازمانی در این برنامه به بررسی وضعیت امنیتی ایران در پی اتفاقات اخیر در خاورمیانه می پردازد.
مهمان برنامه: مصطفی دانش، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی

Comments are closed.