در این برنامه مهدی آقازمانی به دوروئی دولت با اهالی هنر و موسیقی می پردازد.

میهمان برنامه

بهدادتوکلی

Comments are closed.