زمان انتخاب – افزایش اتهام زنی به مخالفان درآستانه انتخابات
در این برنامه مهدی آقازمانی به افزایش اتهام زنی به مخالفان درآستانه انتخابات می پردازد.

میهمانان
روح الله زم – روزنامه نگار
بابک اجلالی – کارشناس انفورماتیک

Comments are closed.