تغییر چهره موقتی به نفع «انتصابات»
سابقه پزشکی ندارد، گم شده، اما بجایش کلی ستاره دارد
خروج ساکنین بیش از سیصد روستا در سیستان و بلوچستان
وعده هایی دروغین،انتخاباتی دروغین، فاجعه «بیکاری» در کردستان
شاید رنگ سپیدی به رهایی گره خورد!
زمستانها سرما و برف، تابستانها خشکی و کم آبی

Comments are closed.