زمان انتخاب – درز اطلاعات سیا در ویکی لیکس
در این برنامه مهدی آقازمانی به بررسی اتفاق انتشار اطلاعات محرمانه سازمان سیا توسط ویکی لیکس می پردازد.
مهمان برنامه: مصطفی دانش، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی

Comments are closed.