آبانگان ۱۱۸

نگاهی به سرنوشت آبخوان‌های فارس و نشست زمین در این استان، به همراه بررسی حکمرانی آب در اسرائیل و تازه‌های هفته به روایت کامبیز غفوری

Comments are closed.