زمان انتخاب – مثلث ایران، آمریکا، روسیه – در جهان سیاست چه می گذرد؟
در این برنامه مهدی آقازمانی به بهانه کنفرانس امنیتی مونیخ نگاهی به روابط ایران، آمریکا و روسیه در منطقه خاورمیانه دارد.
مهمان برنامه: مصطفی دانش، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی

Comments are closed.