زمان انتخاب – جایگاه فرهنگ ایرانی در طراحی مد و لباس
در این برنامه مهدی آقازمانی به طراحی مد و لباس در ایران امروز می پردازد.
مهمان برنامه: سامان طاهرپور، طراح مد

Comments are closed.